Henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä

Vivago®️ perustettiin vuonna 1994, kun Matti Myllymäki etsi ikääntyvälle äidilleen turvalaitetta, joka huolehtisi jatkuvasti tämän turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Matti kaipasi ratkaisulta kolmea tärkeää ominaisuutta: automaattista hälytystoimintoa, turvallisuudentunnetta laitteen käyttäjälle ja mielenrauhaa tämän sukulaisille. Nämä toiminnot ovat edelleen olennainen osa Vivago-ratkaisuja.

Ennakoivaa terveydenhoitoa

Vivago® kehittää älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla seurataan ja analysoidaan kellon käyttäjän terveydentilaa ja hyvinvointia. Kerätty data mahdollistaa paitsi seurannan myös ennakoivan hoidon. Innovatiiviset ratkaisut hyödyttävät koko hoitoketjua kotihoidosta ja avustetusta asumisesta kuntoutuskeskuksiin ja sairaaloihin. Vivago-ratkaisujen automaattiset hälytykset parantavat turvallisuudentunnetta. Lisäksi ne antavat monenlaista tietoa terveydentilasta päivittäisen hoidon tueksi ja lääkehoidon tehon seurantaan. Ennakoivat tiedot terveydentilasta ja hoidosta perustuvat yksilöllisiin tarpeisiin, joten ne ovat tärkeässä osassa pyrittäessä parempaan terveydenhoitoon.

Potilaslähtöiset ratkaisut

Reaaliaikaiset ilmoitukset henkilön terveydentilan muutoksista auttavat hoitohenkilökuntaa reagoimaan ennakoivasti ja tarjoamaan yksilöllistä hoitoa. Vivagon ratkaisut mittaavat kellon käyttäjän aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä sekä antavat terveydenhuollon ammattilaisille ja useiden eri alojen ammattilaisista koostuville tiimeille tietoa kellon käyttäjän terveydentilasta. Tämä mahdollistaa potilaslähtöisten kuntoutus- ja hoitoratkaisujen tekemisen.

Vivago – toimiva ratkaisu

  • Yli 80 000 Vivago -hyvinvointikellon käyttäjää 
  • Yli 20 000 kotijärjestelmän käyttäjää
  • Yli 900 hoitokotia ja ‑laitosta

 

Terveyspalveluiden kokonaisvaltainen digitalisointi

Kymmenet tuhannet ihmiset käyttävät päivittäin Suomessa valmistettuja Vivago-ratkaisuja, ja määrä kasvaa nopeasti.

Teknologian nopea kehitys mahdollistaa terveydentilan seurannan digitalisoitumisen, joka avaa mullistavia mahdollisuuksia terveydenhuollon muutokselle. Hoito, joka ennen oli reaktiivista ja kaikille samaa, muuttuu ennakoivaksi ja potilaslähtöiseksi ja mahdollistaa vaikuttavuuden seurannan ennennäkemättömällä tavalla.

Vivago terveydenhuollon muutoksen tukena

Vivagon ratkaisut perustuvat sen omiin mittausalgoritmeihin, joiden teho päivittäisen hoidon tehokkuuden ja laadun parantamisessa on kliinisesti validoitu ja todistettu.

Terveyspalveluiden kokonaisvaltainen digitalisointi ja teknologiset innovaatiot tulevat mahdollistamaan terveydenhuollon perusteellisen muutoksen tulevien vuosien aikana, ja Vivago on yksi muutoksen mahdollistajista.

Vivagon korkealaatuiset tuotteet valmistetaan Suomessa. Vivago-ratkaisut on suojattu useilla patenteilla ja ne ovat saaneet useita kansainvälisiä ja kansallisia tunnustuksia.

Vivago®️ – Oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

 

Lisätietoa

Lue lisää Vivagon innovatiivisista ratkaisuista kotihoitoon, avustettuun asumiseen, hoitokoteihin, sairaaloihin ja kuntoutuslaitoksiin osoitteessa www.vivago.fi.

 
Lataa
test

Esite: Digitaalinen terveystieto osaksi älykästä hoitoa

Vivago MOVE -ratkaisun kliinisesti validoitu unen mittaus ja reaaliaikaisesti adaptoituvat algoritmit kertovat henkilön terveydentilasta ja hyvinvoinnista.

Lataa Esite

Jaa