Muut Vivago-julkaisut

Vivago – an intelligent social and remote wellness monitoring system for the elderly, Särelä et al, IEEE, 2003

  • Vivago-järjestelmä on integroitu älykäs sosiaalinen hälytys- ja etävalvontajärjestelmä, joka sopii sekä laitosympäristössä käytettäväksi että itsenäisesti kotona asuville vanhuksille. Tähän saakka saatujen kokemusten perusteella IST-järjestelmän sosiaalisten hälytysten toiminta on verrattavissa perinteisiin sosiaalisten hälytysten järjestelmiin, mutta älykkäiden ominaisuuksien ansiosta sillä voidaan saavuttaa huomattavasti korkeampi käyttöaste (94 %). Samaan laitteeseen integroitu aktiivisuuden seuranta antaa pitkällä aikavälillä ainutlaatuista seurantatietoa hyvinvoinnista vuorokausittaisen aktiivisuusrytmin analysoinnin perusteella.

Differences in light sleep and deep sleep measured with Vivago® wristcare, Lamminmäki et al, EMBEC'05, 2005

  • Tulosten perusteella Vivago-signaalit antavat tietoa unen laadusta. Vivagon mittaama aktiivisuus syvän unen aikana on huomattavasti alhaisempaa kuin kevyen unen aikana. Menetelmää voisi käyttää unen laadun seulontaan ja seurantaan.

Correlation between Vivago wellbeing measurement and RAI physical activity measurement ADLH, IADL6 and MAPLe5; Nordic Healthcare Group, NHG, 2017

  • Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Vivagon hyvinvointimittaus korreloi RAI PA ‑mittausten ADLH, IADL6 ja MAPle5 kanssa. Vivagon hyvinvoinnista kertovien ilmoitusten ja hälytysten avulla voidaan määrittää RAI-arvioinnin päivitystarve.

Actigraphy in evaluation and follow up of physical functioning of older adults, Merilahti J. PhD Thesis, VTT Science, 2017

  • Väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan aktigrafia on mahdollinen terveydenseurannan konsepti, jota voidaan käyttää tuetun asumisen piirissä ja hoitokotiympäristössä. Sen avulla voidaan seurata fyysisen toiminnallisuuden muutoksiin liittyviä aktiivisuuskaavan muutoksia.
  • Korrelaatio vaihtelee hieman tutkimusjoukon mukaan, joten aktiivisuuden tason, aktiivisuuden rytmin selkeyden, samankaltaisuuden ja muutosten samanaikaista seurantaa suositellaan.

Jaa