Tukea kuntoutukseen

Suomessa ja muissa Euroopan maissa Vivago-ratkaisuja on menestyksekkäästi käytetty jo vuosia vanhusten kotihoidossa ja kuntoutuksessa. Asiakkaidemme mukaan Vivago on auttanut hoitohenkilökuntaa tunnistamaan hetket, jolloin potilas tarvitsee tehostettua tukea. Vivagoa on käytetty myös ikääntyneiden toimintakyvyn arviointiin. Aktigrafiatietojen avulla on kehitetty prosesseja, joiden ansiosta siirtyminen kotoa sairaalaan ja takaisin muodostaa saumattoman jatkumon.

 
Lataa
test

Case: Pori-case

Porin kuntoutussairaala uudisti hoitoprosessit käyttäen apuna Vivagon teknologiaa. Reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla syntyi hoitoketjun kynnykset ylittävä "seinätön sairaala". Sekä sairaalan potilaat että kotona asuvat asiakkaat saatiin Vivago-ratkaisun avulla jatkuvan seurannan piiriin.

Lataa Vivagon Case

 

Ylilääkäri, tri Heidi Veteläinen Taukokankaan kuntoutuskeskuksesta tiivistää keskuksen kokemukset: 

”Aivohalvauspotilaan neuropaattisen kivun hoidossa nähdään selkeästi Vivago-ratkaisun avulla yöunen korjautuminen, kun potilaan kipu saadaan hoidettua. Kuntoutujan rikkonaiseen tiheävirtsaisuudesta johtuvaan yöuneen saadaan Vivagon avulla nopeasti luotettava palaute ja tieto, kuinka lääkitys helpottaa vaivaa. Vivagon avulla myös useampi uniapneaepäily on saatu kiinni ja asiakas on ohjattu tarkempiin tutkimuksiin.”

Hyvinvointitiedot osoittavat hoidon vaikuttavuuden

Vivago MOVETM ‑ratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia kaikenikäisten, myös kotinsa ulkopuolella aktiivisten potilaiden kuntoutukseen. Seuraavassa on esimerkkejä muutamista tällaisista potilasryhmistä ja sovelluksista. 

  • Aivoinfarktista toipuvilla potilailla uni on usein katkonaista. Potilaat kärsivät uupumuksesta ja torkkuvat päivisin, mikä näkyy aktigrafiassa vähäisempänä päiväaktiivisuutena. Vivago MOVETM havaitsee herkästi nämä muutokset.
  • Vuorokausirytmin muutokset ovat tyypillisiä masennuksesta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsiville. Muutokset unessa ja päivittäisessä aktiivisuudessa ovat usein ensimmäisiä merkkejä siitä, että sairaudessa saattaa olla tapahtumassa käänne parempaan tai huonompaan. Vivago MOVETM -ratkaisun tuottamat tiedot voivat olla erityisen arvokkaita sairaalajakson jälkeen tai sähköhoidon (ECT) tulosten seurannassa.
  • Leikkauksen tai loukkaantumisen jälkeinen kuntoutus on rankkaa työtä. Aktigrafiaseurannan avulla fysioterapeutti tai lääkäri saa objektiivisen arvion potilaan fyysisestä aktiivisuudesta ja unen laadusta. Näiden tietojen avulla heidän harjoitusohjelmansa voidaan räätälöidä ja kuntoutumisprosessia arvioida.
  • Parkinsonin taudista kärsivillä potilailla aktigrafia voi auttaa lääkkeiden antamisen optimaalisen ajoituksen määrittämisessä sekä bradykinesia- ja dyskinesiajaksojen havaitsemisessa. 

Monet kuntoutuvat potilaat kärsivät kivuista. Aktigrafia ei mittaa kipua, mutta se antaa luotettavaa tietoa unesta, päivän aikaisesta aktiivisuudesta ja vuorokausirytmistä, jotka ovat kivun sekundäärisiä indikaattoreita. Kliininen kokemus on osoittanut, että tehokas kipulääkitys tai lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät auttavat potilaita nukkumaan paremmin. Hyvä yöuni puolestaan on olennaisen tärkeää toipumisen kannalta.

Vivago MOVETM antaa myös kuntoutuvalle potilaalle palautetta aktiivisuudesta ja unesta, mikä voi kannustaa häntä harjoittelemaan ja lepäämään asianmukaisesti. Motivaatio on ratkaisevassa roolissa voimien keräämisessä ja normaaliin elämään palaamisessa.

 
Lataa
test

Esite: Vivago MOVE työterveysasiakkaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa seurannassa

Vivago MOVE ratkaisu mahdollistaa hyvinvoinnin yksilöllisen seurannan, diagnostiikan ja tuen sekä oikea-aikaiset yhteydenotot sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Lataa Vivagon Esite

Jaa