Digitaalinen terveystieto osaksi älykästä hoitoa

Vivago MOVETM on prosessien kehittämiseen ja digitalisaatioon tarkoitettu laite. Sen avulla kerätään objektiivista mittaustietoa, jotka validoidaan kliinisesti lääketieteen standardien edellyttämällä tavalla. Sen avulla seurataan potilaiden hyvinvointia ja voidaan havaita yksilöllinen lisätuen tarve. Kun vähäiset terveydenhuollon resurssit kohdennetaan uudelleen, laadukasta hoitoa voidaan tarjota edullisemmin.

Hoitoprosessien tehostaminen

Väestön ikääntyminen tuo haasteita terveydenhuoltoon, kun laadukasta hoitoa on tarjottava entistä tehokkaammin. Hoidosta pyritään kehittämään entistä älykkäämpää prosessien tehostamisen ja digitalisaation keinoin.

Erilaisia digitaalisia terveystuotteita ja -mittareita on kehitetty, mutta tähän saakka ne on suunnattu kuluttajille. Näin ollen ne eivät vastaa terveydenhuollon ammattilaisten laatu- ja tarkkuusvaatimuksia.

Vivago MOVETM -ratkaisu on lääkinnällinen laite

Vivago MOVETM on prosessien kehittämisen ja digitalisaation työkalu. Sen avulla kerätään numeerista dataa, jonka laatu on todennettu ja vastaa kliinisen työn vaatimuksia ja standardeja. Kerätyn tiedon avulla seurataan potilaiden hyvinvointia ja voidaan havaita yksilöllinen lisätuen tarve. Tämä auttaa kohdentamaan terveydenhuollon resursseja ja mahdollistaa laadukkaan ja oikea-aikaisen hoidon edullisemmin.

Kliinisesti validoitu

Vivago MOVETM mittaa kellon käyttäjän aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä reaaliaikaisten mukautuvien algoritmien avulla. Unilääketieteeseen perustuvat algoritmit on kehitetty ja validoitu yhteistyössä unitutkijoiden kanssa.

Vivago tarjoaa työkaluja prosessien kehittämiseen

  1. Digitaaliset hyvinvointitiedot mahdollistavat potilaslähtöisen kuntoutuksen ja hoidon
  2. Reaaliaikainen tieto mahdollistaa oikea-aikaisen intervention
  3. Automaattiset hälytykset ja ilmoitukset kertovat käyttäjän normaalin vuorokausirytmin heikkenemisestä
  4. Käyttäjä voi hälyttää apua nappia painamalla
  5. Raportointityökalut auttavat prosessien kehittämisessä
  6. Vivago-ratkaisu skaalautuu erikokoisiin terveydenhuollon yksiköihin ja kotiin

Vivago MOVETM tuo hoitotyön uudelle digitaaliselle aikakaudelle. Älykäs hoito on nyt kaikkien saatavilla, ja se muuttaa tapaa, jolla hoitotyötä tehdään.

 
Lataa
test

Esite: Digitaalinen terveystieto osaksi älykästä hoitoa

Vivago MOVE -ratkaisun kliinisesti validoitu unen mittaus ja reaaliaikaisesti adaptoituvat algoritmit kertovat henkilön terveydentilasta ja hyvinvoinnista.

Lataa Esite

Jaa