Terveyden seurantaa uudistamassa

Vivago-järjestelmän käyttöönotto tuottaa nopeasti tulosta, kun henkilökunta oppii näkemään sen käytännön potentiaalin omassa yksikössään. Tieto potilaiden nukkumisesta, päiväaikaisesta aktiivisuudesta ja vuorokausirytmistä voi olla ensimmäinen askel digitalisaatioon ja parempaan hoitoon.

Me Vivagolla uskomme, että tulevaisuuden hoito on potilaslähtöistä ja henkilökohtaista, vaikuttavaa, oikea-aikaista, helposti saatavilla ja kustannustehokasta. Se huomioi potilaan perheineen ja ystävineen sekä parantaa hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä.

Henkilökohtainen ja vaikuttava hoito

Aktigrafiaa on käytetty laajasti vanhustenhoidossa, ja siitä on saatu lupaavia tuloksia myös muissa sovelluksissa. Kaikenikäisillä voi olla terveysongelmia, jolloin päivittäisen aktiivisuuden, unen ja vuorokausirytmin seuraamisesta on hyötyä. Esimerkkejä tilanteista, jotka koskettavat monia, ovat kuntoutus, unettomuus, stressi, mielenterveysongelmat ja kipu.

Vivago MOVETM -ratkaisun algoritmit oppivat käyttäjän tyypillisen vuorokausirytmin ja ilmoittavat, jos se muuttuu merkittävästi. Aktigrafia mittaa liikettä, ja liikkeen merkittävä väheneminen voi viitata esimerkiksi kivun tai masennuksen kaltaisiin terveysongelmiin.

Vivago MOVETM paljastaa äkillisetkin muutokset terveydentilassa

Jos henkilö, jolla yleensä on säännöllinen vuorokausirytmi, alkaa liikkua öisin, kyseessä voi olla levottomuudesta, unettomuudesta tai virtsatietulehduksen aiheuttamista yöllisistä WC-käynneistä kertova merkki. Aktigrafia tekee niin hitaat kuin äkillisetkin muutokset näkyväksi hoitohenkilökunnalle. Vivago MOVETM tuo päivänvaloon sen, mikä on aiemmin ollut piilossa.

Yhdessä lääkärintutkimuksen ja potilaan oman kertomuksen kanssa aktigrafiatiedot auttavat diagnoosin tekemisessä. Koska monet sairaudet ja lääkitykset vaikuttavat yksilöllisillä tavoilla uneen ja vuorokausirytmiin, aktigrafiatiedot voivat auttaa myös lääkityksen tehon seurannassa.

Koko hoitoketjun tukena

Vivago MOVETM on koko hoitoketjua hyödyttävä ratkaisu. Aktiivisuustiedot saadaan riippumatta siitä, onko potilas kotona, avustetun asumisen piirissä, sairaalassa vai kuntoutuksessa. Siitä voi olla hyötyä, kun arvioidaan iäkkään potilaan toimintakykyä tai tehdään päätöksiä parhaasta hoitopaikasta.

Oikea-aikainen

Reaaliaikaisista aktigrafiatiedoista on käytännön hyötyä hoitotyössä. Yövuorossa olevan hoitajan ei tarvitse häiritä nukkuvia potilaita, ja aamukäynnit voidaan aloittaa ensimmäisenä heräävistä potilaista. Yöllä hereillä olevien potilaiden avustaminen WC-käynneillä vähentää kaatumisia, jotka saattavat johtaa jopa lonkkamurtumaan.

Vivago-seurannan avulla hoitohenkilökunta havaitsee muutokset avohoitopotilaiden unessa, päivittäisessä aktiivisuudessa ja vuorokausirytmissä ja voi puuttua tilanteeseen nopeasti. Muutokset voivat olla merkittäviä varsinkin monien kroonisten sairauksien tapauksessa.

Apua tarvitessaan potilas voi tehdä hälytyksen manuaalisesti painamalla Vivago MOVETM ‑kellon painiketta. Ratkaisu näyttää myös käyttäjän sijainnin.

Oikea-aikainen ikääntyneiden kotihoito perustuu siihen, että hoitohenkilökunta havaitsee huomiota vaativat tilanteet. Aktigrafian seuranta voi joissakin tapauksissa auttaa ongelmien havaitsemisessa ennen kuin ne pääsevät kärjistymään ja vaativat ensiapua. Hoidossa ollaan yleisesti siirtymässä reaktiivisesta ennakoivaan toimintaan. Uraauurtava Vivago MOVETM on yksi käytännön työkaluista, jotka mahdollistavat tämän suuntauksen.

Helposti saatavilla

Pitkäaikaisseuranta on tärkeää, jotta Vivagon algoritmit voisivat oppia käyttäjänsä tavat ja hälyttää poikkeamista. Siksi olemme tehneet kaikkemme, jotta aktiivisuusranneketta olisi mukava käyttää. Vivago MOVETM on helppokäyttöinen vedenkestävä, ja sitä voi käyttää ympäri vuorokauden. Kellon akku kestää noin kuukauden. Ainoa tarvittava säännöllinen hoitotoimenpide on pesu lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.

Vivago MOVETM kerää aktigrafiatietoja, jotka se tallentaa pilveen matkapuhelimen avulla. Jos matkapuhelin ei ole käyttäjän mukana, aktiivisuustiedot tallentuvat kelloon ja siirtyvät pilveen seuraavan kerran, kun matkapuhelin on toimintaetäisyydellä. Näin tiedot pysyvät yhtenäisinä ja katkeamattomina ilman, että käyttäjän täytyy huolehtia niiden tallentumisesta.

Käyttäjä näkee aktigrafiatietonsa mobiilisovelluksesta. Hän voi halutessaan sallia tietojen tarkastelun myös lääkärille, perheenjäsenille ja ystäville.

Kustannustehokas

Tehokkaasti hallinnoidut ja olennaiseen keskittyvät hoitoprosessit sopivat tiukkaankin budjettiin. Vivago MOVETM tarjoaa mahdollisuuksia niille, jotka haluavat kehittää tulevaisuuden kotihoitopalveluita ja avohoitoa. Lisäksi se voi tukea kuntoutusta ja perusterveydenhuoltoa tavoilla, joita emme vielä osaa edes kuvitella.

Aina, kun potilaan tilan heikkeneminen havaitaan ennen tilanteen kärjistymistä, sairauspoissaoloja sekä ensiavun ja sairaalahoidon tarvetta voidaan vähentää ja rahaa säästää. Lisäksi kotonaan asuva vanhus on yleensä paitsi laitoshoidossa olevaa onnellisempi, myös edullisempi hoidon kannalta.

Asiakkaamme ovat kertoneet saavuttaneensa merkittäviä kustannussäästöjä vanhustenhoidossa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Ylä-Savon alueella sijaitsevasta kaupungista kerrotaan, että hyvinvointitietojen hyödyntäminen on mahdollistanut turvallisen asumisen kotona entistä useammalle vanhukselle. Edullisin laitoshoitoratkaisu maksaa noin 230 euroa päivässä, joten laitoshoidon lykkääntyminen säästää jokaisen potilaan kohdalla noin 83 000 vuodessa.
  • Kun suomalaisen keskussairaalan hoitohenkilökunta sai tiedon kotihoitopotilaiden ongelmista ennen niiden kärjistymistä, soitot hätäkeskukseen vähenivät 700:lla seitsemän kuukauden aikana. Tämä on merkittävä luku alle 100 000 asukkaan kaupungissa.
  • Hyvinvointitietoja on hyödynnetty potilaiden toimintakyvyn arvioinnissa. Kun kaikki potilaat ohjataan oikeantasoiseen hoitoon, vältetään siirrot osastolta toiselle. Eräs kaupunki ilmoitti osastojen välisten siirtojen vähentyneen 50 prosenttia.
  • Länsi-Suomessa sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa on kuusi osastoa, 30 vuodepaikkaa ja viisi kuntoutuspaikkaa Vivago-kelloja käyttäville potilaille, jotka asuvat kotonaan. Tämä helpottaa siirtymistä sairaalasta kotiin ja tuo kustannussäästöjä, sillä kotonaan olevien potilaiden hoitaminen on yli 70 prosenttia halvempaa kuin heidän hoitamisensa sairaalassa.
  • Helsingissä sijaitseva kuntoutussairaala on onnistunut nopeuttamaan kuntoutumista 60 prosentilla. Näin saavutettu vuosittainen kustannussäästö on 1 800 euroa/potilas.
  • Vantaalla toimiva vanhainkoti otti Vivago-järjestelmän käyttöön vuoden 2016 lopulla ja käyttää sitä yöhoitajien apuvälineenä. Sen jälkeen siellä ei ole tapahtunut yhtään kaatumista yöllä.
  • Tampereella toimivassa hoitokodissa Vivagon reaaliaikaiset aktiivisuuskäyrät ohjaavat yöllä tapahtuvaa hoitoa kohdentamalla resurssit sinne, missä niitä tarvitaan. Näin yksi hoitaja on voitu siirtää yövuorosta kiireiseen aamuvuoroon. Suoria kustannussäästöjä ei saavutettu, mutta henkilöstön stressi väheni ja tyytyväisyys parani, sillä henkilöstö kokee nyt voivansa tehdä työnsä paremmin.

Kattava

Kellon käyttäjä voi helposti tarkastella päivittäistä aktiivisuuttaan, untaan ja vuorokausirytmiään koskevia tietoja, mikä on monille motivoivaa ja voimaannuttavaa. Aktiivisuudesta saa välitöntä ja selkeää palautetta, joten käyttäjä on tietoisempi tekemistään valinnoista.

Kun käyttäjän hyvinvointitiedot jaetaan perheenjäsenille ja sukulaisille, kaikkien turvallisuudentunne ja mielenrauha lisääntyvät. Kotona asuvan vanhuksen lapset tai avustetun asumisen piirissä olevan nuoren aikuisen vanhemmat ovat usein huolissaan läheisestään.

Reaaliaikaiset aktigrafiatiedot yhdistettynä GPS-tietoihin voivat rauhoittaa ja toisaalta auttaa puuttumaan asioihin silloin, kun sen aika on. 

 
Lataa
test

Case: Pori-case

Porin kuntoutussairaala uudisti hoitoprosessit käyttäen apuna Vivagon teknologiaa. Reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla syntyi hoitoketjun kynnykset ylittävä "seinätön sairaala". Sekä sairaalan potilaat että kotona asuvat asiakkaat saatiin Vivago-ratkaisun avulla jatkuvan seurannan piiriin.

Lataa Case

Jaa