Vuorokausirytmi ja ikääntyminen

Tarvittava unen määrä vaihtelee iän myötä vain vähän, mutta unesta tulee kevyempää, katkonaista ja laadultaan vaihtelevaa. Myös unihäiriöiden todennäköisyys kasvaa: jopa 40–70 prosenttia vanhuksista kärsii niistä ainakin ajoittain.

Kyky ylläpitää vakaata vuorokausirytmiä heikkenee iän myötä, ja vuorokausirytmin mittaaminen voi antaa vihjeitä potilaan terveydentilan muutoksista. Ikääntymisen fysiologiset prosessit liittyvät suprakiasmaattiseen tumakkeeseen, joka on elimistön sisäinen kello. Sen vastaanottamien ärsykkeiden puute voi kiihdyttää vuorokausirytmin säätelyyn osallistuvien neuronien deaktivoitumista. Hyvä uutinen on, että prosessi ei vaikuta peruuttamattomalta: kun suprakiasmaattiseen tumakkeeseen suuntautuvia ärsykkeitä lisätään, nämä neuronit saattavat aktivoitua uudelleen ja lievittää uni-valverytmin häiriöitä. (1, 2)

Uniongelmat ovat yksi niistä tekijöistä, jotka usein johtavat laitoshoidon aloittamiseen. Toisaalta ikääntyvien vuorokausirytmi näyttää heikentyvän laitoksissa, erityisesti sellaisissa ympäristöissä, joissa on vain vähän toimintaa päiväsaikaan. (3, 4) Aktigrafian avulla mitattu heikko uni on yhdistetty heikompaan fyysiseen toimintakykyyn, vaikka tähän ilmiöön vaikuttavia tekijöitä ei vielä tunneta täysin (5). Lisäksi dementoituneilla vanhuksilla hyvän vuorokausirytmin yhteys toimintakykyyn ja hyvinvointiin on vahva (6). Tämä nostaa esiin mahdollisuuden, että ikääntyvien vuorokausirytmin aktiivinen tukeminen voi parantaa heidän yleistä hyvinvointiaan ja auttaa pitämään monet krooniset terveysongelmat hallinnassa.

Unen häiriöiden on osoitettu korreloivan onnettomuuksien kanssa kaikissa ikäryhmissä. Ikääntyneestä väestöstä esimerkkinä voidaan mainita yölliset heräämiset ja harhailu, jotka usein johtavat kaatumisiin ja jopa lonkkamurtumiin (7). Merkittävä määrä kaatumisista tapahtuu yöllä, yleensä henkilön ollessa menossa vessaan. Reaaliaikaisen aktigrafian avulla hoitaja voi reagoida havaitessaan potilaan olevan aktiivinen yön aikana.

  1. Circadian and sleep disturbances in the elderly. Van Someren EJW. Experimental Gerontolo gy 2000; 25: 1229-1237
  2. Live to the rhythm, slave to the rhythm, Van Someren EJW, Riemersma-Van Der Lek RF. Sleep Medicine Reviews. 2007; 116: 465-484.
  3. Daytime sleeping, sleep disturbance, and circadian rhythms in the nursing home, J.L. Martin, A.P. Webber, T. Alam, J.O. Harker, K.R. Josephson ja C.A. Alessi: Amer. J. Geriatric Psychiatry, vol 14, no 2, pp121-129, 2006
  4. An actigraphic study comparing community dwelling poor sleepers with non-demented care home residents, R. Meadows, R. Luff, I. Eyers, S. Venn, E. Cope ja S. Arber: Chronobiol Int, vol 12, no 4, pp. 842-854, 2010
  5.  Poor sleep is associated with poorer physical performance and greater functional limitations in older women, Goldman SE, Stone KL, Ancoli-Israel S, et al. Sleep. 2007; 3010: 1317-1324.
  6. Strong association of the rest-activity rhythm with well-being in demented elderly women, S.S. Carvalho-Bos, R.F. Riemersma-van der Lek, J. Waterhouse, T. Reilly ja E.J.W. van Someren: Amer. J Geriatric Psychiatry, vol 15, no 2, pp. 92-100, 2007
  7. Actigraphy-measured sleep characteristics and risk of falls in older women, Stone KL, Ancoli-Israel S, Blackwell T, et al. Arch Intern Med. 2008; 16816: 1768-1775.

 

Jaa