Kuntoutus, fyysinen aktiivisuus ja vuorokausirytmi

Terveen fyysisen aktiivisuuden ja vuorokausirytmin ylläpito on olennaisen tärkeää kuntoutuksessa, ja aiheesta on tehty paljon tutkimuksia. Seuraavassa on lyhyt yhteenveto muutamista aiheista ja tutkimuksista, jotka ovat merkityksellisiä aktigrafian näkökulmasta.

Vanhusten kuntoutuksessa päivällä nukkumisen eli heikon vuorokausirytmin on todettu haittaavan toiminnallista kuntoutumista (1). Myös lonkkamurtuman jälkeistä kuntoutumista on tutkittu (2), ja potilaiden runsaamman päivän aikaisen aktiivisuuden osoitettiin korreloivan kuntoutumisennusteen kanssa. Aktigrafiaa suositeltiin keinoksi aktiivisuuden määrän mittaamiseen.

Tapaturmaisesta aivovammasta (TBI) kärsivät potilaat kertovat usein univaikeuksista ja uupumuksesta. Sinclairin ryhmä (3) toteutti tutkimuksen, jossa oli vammautuneita ja terveitä tutkittavia, joiden unta ja aktiivisuutta seurattiin unipäiväkirjan ja aktigrafian avulla. Havaittiin, että TBI-potilaiden tapauksessa omaan ilmoitukseen perustuva ja aktigrafian avulla saatu tieto unesta vastasivat toisiaan heikommin. Näin ollen aktigrafiaa suositeltiin mahdolliseksi seurantatyökaluksi tapaturmaisesta aivovauriosta kärsiville potilaille. 

Reiterer ja kumppanit. (4) ehdottivat mielenkiintoista lähestymistapaa aivoinfarktipotilaiden seurantaan. He seurasivat potilaiden motorista aktiivisuutta kiinnittämällä aktigrafit näiden molempiin ranteisiin. Mittaukset tehtiin neljä kertaa puolen vuoden aikajaksolla aivoinfarktin jälkeen. Aktigrafian avulla mitatun motorisen aktiivisuuden sekä Scandinavian Stroke Scale ‑asteikolla, Barthelin indeksillä, Rankin Scale Score ‑asteikolla ja Motoricity Index ‑liikkuvuusindeksillä saatujen tulosten välillä havaittiin merkittävä positiivinen korrelaatio ensimmäisellä viikolla. Näin pian infarktin jälkeen neurologiset vauriot ovat selkeimmillään. Tutkijoiden mukaan aktigrafia on hyödyllinen työkalu aivoinfarktin jälkeisen motorisen aktiivisuuden objektiiviseen arviointiin. Lisäksi aktigrafia tarjoaa muita etuja, joista kliinisessä tilanteessa käytettävät tyypilliset aivoinfarktin jälkeen sovellettavat asteikot eivät kerro.

  1. More Daytime Sleeping Predicts Less Functional Recovery Among Older People Undergoing Inpatient Post-Acute Rehabilitation. Alessi C.A, Martin J.L, Webber A.P, Alam T, Littner M.R, Harker J.O, Josephson K.R. Sleep, Volume 31, Issue 9, 1 September 2008, Pages 1291–1300
  2. Patient Participation and Physical Activity During Rehabilitation and Future Functional Outcomes in Patients After Hip Fracture. Talkowski J.B., Lenze E.J, Munin M.C, Harrison C, Brach J.S. Physical Medicine and Rehabilitation, April 2009, vol 90, Issue 4, pages 618–622
  3. Actigraphic Assessment of Sleep Disturbances following Traumatic Brain Injury. Sinclair K.L, Ponsford J, Rajaratnam S.M.W. Behavioral Sleep Medicine, 2014, vol 12, issue 1, pages 13-27
  4. Actigraphy – A Useful Tool for Motor Activity Monitoring in Stroke Patients. Reiterer V, Sauter C, Klösch G, Lalouschek W, Zeitlhofer J. Eur Neurol 2008; 60: 285-291

 

Jaa