Lisätietoa vuorokausirytmistä ja aktigrafiasta

Aktigrafia ja uni

Vuoden 2003 uraauurtavassa artikkelissaan Ancoli-Israel ja hänen ryhmänsä (1) päättelivät, että aktigrafiaa voidaan luotettavasti käytttää uni- ja vuorokausirytmin sekä hoidon vaikuttavuuden arviointiin. Vastaavia tietoja ei saada millään muulla tavalla etenkään sellaisten henkilöiden tapauksessa, jotka eivät siedä polysomnografiaa (PSG-tutkimusta), joka on unilaboratorioissa käytettävä menetelmä unen laadun arvioimiseksi. Koko teksti on luettavissa englanniksi täältä.

Sadeh et al. (2) ovat kirjoittaneet kirjallisuuskatsauksen, joka on päivitys saman ryhmän artikkeliin vuodelta 2002. He toteavat, että aktigrafia havaitsee herkästi yksilölliset unen vaiheet, jotka liittyvät eräisiin unihäiriöihin ja muihin terveydellisiin tai neurobehavioraalisiin häiriöihin. Aktigrafian ja PSG-tutkimuksen välinen korrelaatio on suurimmillaan terveillä aikuisilla, joilla ei ole unihäiriöitä. Korrelaatio on heikompi unettomuudesta kärsivillä, joilla aktigrafia usein yliarvioi unen määrän. Lisäksi aktigrafia havaitsee tarkasti unen muutokset, jotka johtuvat lääkehoidoista ja muista kuin farmakologisista interventioista. 

Mayo-klinikka on julkaissut näyttöön perustuvat suositukset aktigrafian käytöstä sairaalaympäristössä erilaisille potilasryhmille (3). Kyseessä on opas aktigrafian asianmukaiseen käyttöön niin unihäiriöiden arvioinnissa käytettävänä diagnostiikkatyökaluna kuin hoidon tehon mittauksessa käytettävänä työkaluna sairaalaympäristössä. Yksi päätelmistä on, että aktigrafia sopii uni- ja vuorokausirytmien tutkimiseen sekä hoitovasteiden dokumentointiin vanhuksilla (hoitokotien iäkkäämmät asukkaat mukaan lukien), joiden tapauksessa perinteinen unen seuranta voi olla hankalaa. 

American Academy of Sleep Medicine (AASM) on julkaissut vertailevan tutkimuksen aktigrafiasta ja PSG-tutkimuksesta tutkittavilla, joilla on unen aikaisia hengitysongelmia (4). Tutkimuksessa todettiin, että aktigrafia ja PSG-tutkimus eivät ole identtisiä, mutta aktigrafia antaa hyviä tuloksia uni-valverytmien seurannassa ja useiden uniparametrien ennakoinnissa myös sellaisille uniapneapotilaille, jotka eivät kärsi muista unihäiriöistä.

  1. The role of actigraphy in the study of sleep and circadian rhythms, Ancoli-Israel, S., Cole, R., Alessi, C., Chambers, M., Moorcroft, W. and Pollak, C. P. Sleep, 2003, 26: 342–392.
  2. The role and validity of actigraphy in sleep medicine: an update. Sadeh A, Sleep Med Rev. 2011 Aug; 15(4): 259-67
  3. Practice parameters for the use of actigraphy in the assessment of sleep and sleep disorders. An update for 2007, T. Morgenthaler, C. Alessi, L. Friedman, J. Owens, V. Kapur, B. Boehlecke, T. Brown, A. Chesson Jr, J. Coleman, T. Lee-Chiong, J. Pancer ja T.J. Swick: Sleep Vol 30, No 4, pp. 519-529, 2007.
  4. AASM standards of practice compliant validation of actigraphic sleep analysis from SOMNOwatch™ versus polysomnographic sleep diagnostics shows high conformity also among subjects with sleep disordered breathing, Dick R, Penzel T, Fietze I, Partinen M, Hein H, Schulz J., Physiol Meas. 2010 Dec; 31(12): 1623-33

 

Jaa