Vivago-aktigrafian hyötyjä

Vivago MOVETM ‑kello mittaa vuorokausirytmiä, unta ja päivän aikaista aktiivisuutta. Vuorokausirytmi kuvastaa sitä, millaisessa tasapainossa henkilön elämä on. Ammattilaiselle, joka osaa tulkita aktigrafiaa, se kertoo iloista ja suruista, mutta myös sairauksien ja lääkkeiden vaikutuksista henkilön hyvinvointiin ja toimintakykyyn. 

Reaaliaikainen hyvinvointitieto

Vivagon käyttäjät näkevät reaaliaikaiset tietonsa ja hyvinvointiraporttinsa mobiilisovelluksesta. Hoitohenkilökunta näkee hyvinvointiraportin sekä reaaliaikaisen analyysin, jotka auttavat diagnoosin tekemisessä sekä hoitopolun ja lääkityksen muutosten seurannassa. 

Vivago-aktigrafia

Vivago MOVETM ‑ratkaisussa käytettävä teknologia perustuu aktigrafiaan ja unialgoritmeihin, jotka Vivago on kehittänyt yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n unilaboratorion kanssa.

Vivago MOVETM -kello muodostaa käyttäjille aktiivisuuskäyrän, jossa liike näkyy korkeampana ja lepo matalampana käyränä. Aktiivisuuskäyrä on niin herkkä, että se havaitsee pienetkin muutokset käyttäjän vuorokausirytmissä, unessa ja päivittäisessä aktiivisuudessa. 

Objektiivista dataa ja laajempi näkökulma

Vivagon algoritmit mukautuvat käyttäjän tapoihin ja havaitsevat merkittävät muutokset. Näin vuorokausirytmiin tulleisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja niiden syyt voidaan selvittää.

Aktiivisuuskäyristä on eniten hyötyä, kun potilaan terveydestä ja hyvinvoinnista saadaan myös muuta tietoa. Esimerkiksi tiedot käytetyistä lääkkeistä ja niiden muutoksista sekä käyttäjän oma kertomus tapahtumista ovat arvokkaita potilaan yleisen hyvinvoinnin arvioinnissa.

Vivago MOVETM auttaa lääkäriä näkemään potilaansa tilan paremmin. Jos potilaan status arvioidaan ainoastaan hänen oman suullisen kuvauksensa tai kirjallisten uni- tai mielialapäiväkirjojen perusteella, osa tiedosta voi jäädä pimentoon. Tarkinkin kertomus on subjektiivinen, asioita unohtuu helposti ja tulkitseminen voi olla hankalaa.

Vivago MOVETM tarjoaa lääkärille objektiivista, numeerista dataa ja laajemman näkökulman.

Aktigrafiatiedot ovat arvokas työkalu arvioitaessa seuraavien potilaiden hyvinvointia:

  1. Kotihoitopotilaat: tilan arviointi, kotihoitokäyntien tarpeen arviointi ja ajoitus
  2. Iäkkäät hoitolaitoksissa asuvat potilaat: päivä- ja yöhoidon ajoitus, lääkityksen seuranta, hyvinvoinnissa tapahtuvien muutosten havainnointi
  3. Univaikeuksista kärsivät potilaat ja potilaat, joiden vaivat vaikuttavat uneen
  4. Mielenterveysongelmista, kuten masennuksesta, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai psykoottisista taipumuksista kärsivät potilaat
  5. Kroonisesta tai akuutista kivusta kärsivät potilaat: kipujaksot voidaan havaita aktigrafiasta, ja ne vaikuttavat myös vuorokausirytmiin
  6. Stressistä kärsivät potilaat
  7. Leikkauksesta tai loukkaantumisesta kuntoutuvat potilaat
  8. Dementiasta, Alzheimerin taudista tai Parkinsonin taudista kärsivät potilaat

Vivago MOVETM -ratkaisu on lääkinnällinen laite

Vivago MOVETM on rekisteröity lääketieteelliseksi laitteeksi. Rannekkeen ja sen käyttämien algoritmien käyttökelpoisuus ja turvallisuus on todennettu teknisesti ja kliinisesti, ja sitä voidaan laillisesti käyttää kliinisen työn tukena.

Vivago MOVETM on helppokäyttöinen, vedenkestävä (IPx7) ja sen akku kestää käytössä noin kuukauden. 

Vivago MOVETM on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

 
Lataa
test

Kliininen artikkeli: Unen, aktiivisuuden ja vuorokausirytmin mittaaminen kuntouttavassa vanhustyössä

Ikäihmisten toimintakykyä ylläpidetään kuntoutuksen keinoin

Lataa Kliininen artikkeli

Jaa