Vivago MOVETM -hyvinvointikello pitää liikkeessä!

Vivago MOVETM ‑ratkaisu analysoi ja mittaa hyvinvointiasi ja terveydentilaasi reaaliajassa. Tiedot esitetään aina sekä kuvina että sanallisesti Vivago MOBILE ‑sovelluksen päänäkymässä. Terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi ratkaisu antaa yksityiskohtaista tietoa unen määrästä ja laadusta, aktiivisuudesta ja vuorokausirytmistä.

Tarvittaessa tiedot on helppo jakaa läheisten älypuhelimiin tai tablettitietokoneisiin. Kerätyistä tiedoista muodostetaan myös raportteja, joita voidaan käyttää terveydenhuollossa. Kun ne otetaan mukaan lääkärin vastaanotolle, niitä voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa ja diagnosoinnissa.

Miten unenpuute vaikuttaa?

  • Unihäiriöt voivat heikentää toimintakykyä sekä yleistä hyvinvointia ja terveyttä.
  • Energianpuute ja väsymys vaikuttavat toimintakykyyn ja päivittäisistä tehtävistä selviämiseen.
  • Heikko vuorokausirytmi ja uni lisäävät kaatumisen ja onnettomuuksien riskiä.
  • Unihäiriöistä kärsivien itsenäisen asumisen mahdollisuudet heikkenevät.
  • Yleinen hyvinvointi ja terveydentila vaarantuvat, kun uni on riittämätöntä.
  • Heikko unenlaatu lisää jatkuvan lääkityksen tarvetta.

Vivago MOVETM -hyvinvointikello kuvaa hyvinvointia mittaamalla

  1. Yöunen määrää ja laatua
  2. Päiväajan aktiivisuutta ja
  3. Vuorokausirytmiä

Jaa