Vivago MOVETM -hyvinvointikello mittaa terveydentilaasi reaaliajassa

Vivago MOVETM ‑ratkaisu analysoi ja mittaa hyvinvointiasi ja terveydentilaasi reaaliajassa. Tiedot esitetään aina sekä kuvina että sanallisesti Vivago MOBILE ‑sovelluksen päänäkymässä. Terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi ratkaisu antaa yksityiskohtaista tietoa unen määrästä ja laadusta, aktiivisuudesta ja vuorokausirytmistä.

Hyvinvointikellon mittaamat tiedot tallentuvan automaattisesti älypuhelimeen

Tarvittaessa tiedot on helppo jakaa läheisten älypuhelimiin tai tablettitietokoneisiin. Kerätyistä tiedoista muodostetaan myös raportteja, joita voidaan käyttää terveydenhuollossa. Kun ne otetaan mukaan lääkärin vastaanotolle, niitä voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa ja diagnosoinnissa.

Hyvinvointikello mittaa myös unta ja unen puutetta

Unhäiriöt aiheuttavat toimintakyvyn heikkenemistä ja tuovat ongelmia hyvinvointiin. Energianpuute ja väsymys vaikuttavat toimintakykyyn ja päivittäisistä tehtävistä selviämiseen. Riittämätön uni voi vaarantaa terveydentilan lisäämällä kaatumisen ja onnettomuuksien riskiä, kun vuorokausirytmi ja unen laatu huononevat. Unihäiriöistä kärsivien itsenäisen asumisen mahdollisuudet voivat heikentyä. Heikko unenlaatu voi lisätä jatkuvan lääkityksen tarvetta.

Vivago MOVETM -hyvinvointikello kuvaa hyvinvointia mittaamalla

  1. yöunen määrää ja laatua
  2. päiväajan aktiivisuutta ja
  3. vuorokausirytmiä

Jaa